Poradnia lekarska ogólna dla dzieci i dorosłych

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach Rekol-Med

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oferujemy:

 • bezpłatne konsultacje lekarzy medycyny rodzinnej
 • bezpłatne konsultacje lekarza pediatry dla dzieci zdrowych i chorych
 • bezpłatne badania laboratoryjne
 • bezpłatne badania diagnostyczne
 • opieka pielęgniarki
 • opieka położnej

Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji i badań wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki oraz położnej i złożyć w placówce Rekol-Med.
Druk deklaracji dostępny jest w recepcji wybranej placówki Rekol-Med.

Możemy go pobrać z zakładki Dokumenty.

Możemy również złożyć deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki oraz położnej poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W poradniach POZ udzielane są świadczenia również w formie teleporad.

Realizacja e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, zlecenie badań dodatkowych następuje poprzez zgłoszenie zapotrzebowania przez pacjenta na w/w zlecenia  drogą e-mailową, telefonicznie , osobiście w formie pisemnej lub podczas osobistej wizyty u lekarza.

Pacjenci informowani są o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta.

Poznaj Internetowe Konto Pacjenta (IKP) — krok po kroku

Krok 1. Załóż profil zaufany – Możesz to zrobić albo przez internet, albo w urzędzie np. w urzędzie skarbowym, oddziale NFZ lub ZUS.

Krok 2. Zaloguj się – Możesz użyć profilu zaufanego i zobaczyć swoje e-recepty, upoważnić kogoś bliskiego lub wybrać lekarza.

Krok 3 . Upoważnij bliską osobę – Możesz upoważnić kogoś do wglądu w Twoje Internetowe Konto Pacjenta po to, by odbierał e-recepty i sprawdzał terminy wizyt.

Krok 4. Co zrobić z e-receptą – Nie musisz wracać z apteki do lekarza w celu poprawienia nieczytelnych wpisów lub błędów.

Krok 5. Jak znaleźć receptę – Możesz skorzystać z IKP , aby znaleźć e-receptę lub nazwę leku, który Ci przepisano.

 

Standardy Ochrony Dzieci – NZOZ Rekol-Med

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM-GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Prawa pacjenta stanowią integralną część szeroko rozumianych  praw człowieka. Fakt bycia pacjentem  nie może stanowić okoliczności znoszącej lub ograniczającej możliwość korzystania przez jednostkę z jakichkolwiek przysługujących jej praw lub wolności. Prawidłowa realizacja praw dziecka-pacjenta, bazujących na jego godności, wymaga uznania autonomii rodziców w realizacji pieczy nad osobą dziecka i jego reprezentacji w zakresie zdrowia. Jednocześnie rodzice zobowiązani są do kierowania się zasadą dobra dziecka.

Przyjęcie w 1989 r. Konwencji o Prawach Dziecka miało kolosalne znaczenie dla kształtowania systemów opieki zdrowotnej nad dziećmi i postrzegania dzieci jako pacjentów. Konwencja uznała dzieci za jednostki posiadające prawa cywilne, polityczne, socjalne, gospodarcze i kulturalne. Tym samym zmieniła status dzieci w ochronie zdrowia z osób z potrzebami na osoby, które mają prawo do zaspakajania swoich potrzeb. Ponadto zastąpiła postrzeganie dzieci jako biernych obiektów ochrony ze strony dorosłych podejściem, które czyni je podmiotami praw, a więc osobami uprawnionymi do tego, aby uwzględniano ich zdanie na temat spraw, które ich dotyczą, w tym decyzji związanych z opieką zdrowotną.

Prawa dziecka cechują: uniwersalność i niezbywalność – prawa odnoszą się do wszystkich dzieci, bez względu na to, gdzie dziecko się znajduje – w swoim domu, w szpitalu czy ośrodku dla cudzoziemców; w każdej sytuacji „podążają za dzieckiem”. Przypisana jest im także współzależność i niepodzielność, bowiem realizacja jednego prawa zależy od realizacji wszystkich praw pokrewnych.

Chociaż wszystkie prawa są współzależne, cztery muszą być stosowane w procesie realizacji wszystkich innych praw. Są to:

A. zasada równego traktowania (art. 2. KPD), czyli zakaz dyskryminacji w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

B. zasada kierowania się najlepszym interesem dziecka (art. 3. KPD),

C. prawo dziecka do optymalnego rozwoju, co obejmuje rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy, moralny, psychologiczny i społeczny dziecka (art. 6. KPD), czyli umożliwienie dzieciom przebywającym w szpitalach zabawy, edukacji, utrzymywania relacji z bliskimi i rówieśnikami,

D. zasada wysłuchania i uwzględniania opinii dziecka, zgodnie z jego wiekiem i dojrzałością (art. 12 KPD)

Oparte na prawach dziecka podejście do zdrowia dzieci oznacza, że przy planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie jakości usług, systemów i polityk zdrowotnych adresowanych do dzieci stosowana jest Konwencja o Prawach Dziecka i cztery nadrzędne zasady wspomniane wyżej.

Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:

 • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu,
 • sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia, i zasady prowadzenia rejestru interwencji,
 • zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko, personel-rodzice,
 • zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci,
 • zasady monitorowania wdrożenia Polityki w życie.

WYMOGI FORMALNE

 • Standardy wywieszone  są w widocznym miejscu w placówce, przy ul. Sonaty 5, U 1 w Warszawie,  w wersji skróconej również skierowanej dla dzieci a także zupełnej do wglądu w rejestracji przychodni.
 • Organ zarządzający placówką zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada kierownictwo placówki.

Lista z numerami telefonów do kluczowych instytucji i służb, które należy poinformować o zdarzeniu wg zakresu:

Policja dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie:,tel.: 47 72 392 50

Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. KrakowskiePrzedmieście 25,

00-071 Warszawa, tel. 22 464 91 22:

Sąd Rejonowy dla Dzielnicy Mokotów: ul. Chałubińskiego 8,

00-613 Warszawa, tel.22 539 14 00

Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Falęcka 10,

02-547 Warszawa, tel. 22 849 44 66

W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: Pod bezpłatnym numerem 116 111,  dzieci mogą porozmawiać o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem. Rzecznik Praw Dziecka prowadzi darmowy, całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania pod numerem 800 12 12 12

 

 

Pełna treść wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotycząca teleporad

Pakiety medyczne</br>dla firm

Pakiety medyczne
dla firm

Pakiety dla firm w zakresie opieki zdrowotnej pracowników

Sprawdź
Opieka medyczna</br>dla całej rodziny

Opieka medyczna
dla całej rodziny

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach.

Sprawdź
Szczepienia <br/>COVID-19

Szczepienia
COVID-19

Program ochronnych szczepień przeciwko koronawirusowi

Sprawdź
RODO</br>Dane Osobowe

RODO
Dane Osobowe

Polityka ochrony danych osobowych REKOL-MED Sp. z o.o.

Sprawdź

Umów wizytę

NZOZ REKOL-MED (Sonaty)
ul. Sonaty 5 lok U1
02-744 Warszawa
NZOZ REKOL-MED (Bernardyńska)
ul. Bernardyńska 3,
02-904 Warszawa
Poradnia ogólna
22 843 68 13
Poradnia specjalistyczna
22 843 68 28
Poradnia Rehabilitacyjna
22 843 64 94
NZOZ Bernardyńska
22 840 35 45

Ciasteczka

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Menu